> TenChiNin Yoga

Vind de kracht van jouw Midden

Ten Chi Nin Yoga

TenChiNin Yoga is de integratie tussen Yoga, Taijiquan en de Oosterse Geneeskunde; Verschillende wegen met uiteindelijk hetzelfde doel: Een leven in balans, waarbij je in je kracht staat en bewust aanwezig kunt zijn bij alles wat je doet. Inzicht in de werking van het lichaam op fysiek, energetisch en emotioneel niveau.

Deze kracht, deze kennis vindt je in het midden.

  • Het midden op fysiek niveau houdt een houding in waarbij je minimale energieverlies hebt, waarbij je in je kracht staat en van waaruit je alle dingen om je heen objectief kunt observeren.
  • Het midden op mentaal niveau houdt in een houding waarbij je voorbij kunt gaan aan vooroordelen, angsten, verwachtingen, zelfkritiek. Een neutrale houding.
  • Het midden op spiritueel niveau is een houding die volledig aanwezig is in het Hier en Nu; het midden tussen verleden en toekomst.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.