a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

[vc_empty_space height="35px"]
[vc_single_image image="13624" img_size="full"]
[vc_empty_space height="30px"]

Latest News

[vc_column]

Shamanistic weekend with Toroa Aperahama ( Traditional Maori ) 

                                        

~ One people One Nation One Land One World ~

Een intens weekend waarin we mogen bijdragen om de energie van Mother Earth, Father Sky en de mensheid terug in harmonie te brengen.

 

Een proces wat nu harder nodig is dan ooit! Doen jullie mee?

 

*For English scroll bellow:

Toroa Aperahama, een Maori in hart en ziel, geïnitieerd door zijn voorouders van Nieuw- Zeeland, wordt naar Europa geroepen om hier de wijsheid te verspreiden samen met zijn vrouw Sharon aan zijn zijde. Er is veel te leren van aards gebonden culturen en het is een voorrecht en eer om iemand van de Maori’s onder ons midden te hebben. Hij zal zijn wijsheid, liefde en energie overdragen naar jou wat juist nu in deze roerige tijden zo belangrijk en helend kan zijn. Deze overdracht gebeurt via zijn prachtige verhalen, lezingen, traditionele rituelen en krachtige ceremonies waar je op wonderlijke manier kennis maakt met de genezende krachten van zijn voorouders. Een unieke kans die je niet mag missen!

We bieden een volledig verzorgd weekend aan, waar verschillende opties tot deelname mogelijk zijn.

Tevens is er mogelijkheid tot overnachten op locatie mocht je van ver komen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Vrijdag 25 september:

Lezing en kennismaking met Toroa en de tradionele Maori Cultuur

Tijd:                 19.00 – 22.00 uur

Bijdrage:         €25 inclusief koffie/thee

Vrijdag overdag is er tevens mogelijkheid om een prive healing sessie van ongeveer 1.5 uur met Toroa te boeken. Maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bijdrage: €90

Sjamanistisch weekend Programma (onder voorbehoud):

Zaterdag 26 september:

9.30:                Ontvangst met koffie/thee

10.00:            Opening ceremonie

                      Ceremonie voor moeder Aarde met de paarden op de prachtige velden van De Maesberg

12.00:             Ceremonie voor vergeving  

13.00-             Lunch pauze (veganistische lunch door de huiskok van de Maesberg )

14.00                

14.00-             ‘De kracht van Mannen’ &

16.00               ‘De Kracht van Vrouwen’

Mannen & Vrouwen Cirkel vanuit een Maori perspectief.

De weg van de toekomst…

-Het stammenleven

-De rollen en verantwoordelijkheden

-Hard en zacht

-Het beheersen van de Te taha Wairua (vrouwelijke spirituele zijde) en de Te Taha Tinana (Fysieke zijde)

-Respect voor alles en alle zijden

-Beschermers

16.00  Pauze vrije tijd

17.30 veganistisch diner door de huiskok van de Maesberg 

20.00- Traditionele voorouder meditatie en kampvuur

23.00

Zondag 27 september:

9.30:                Ontvangst met koffie/thee

10.00-             Vervolg van de Mannen en vrouwen cirkels met een krachtige ceremoniële

13.00               afsluiting om het vrouwelijke en mannelijke weer met elkaar te verbinden.

13.00               Veganistische Lunch Pauze

14.00-

16.30               Traditionele houtsnede workshop vanuit de Maori cultuur. We werken aan een gezamenlijke totem voor de community grond. Zodat jullie voor altijd verbonden blijven met deze prachtige plek! En hier altijd naar kunnen terug keren.

17.00               Ceremoniële afsluiting volgens de Maori traditie

Opties tot deelname:

Vrijdag 25 september Lezing: €25

Zaterdag 26 & Zondag 27 september: €299

Zaterdag 26 september volledig dagprogramma inclusief lunch & diner: €175

(Eén dag volgen is een optie maar alleen mogelijk op zaterdag vanwege de ceremonies die zondag een vervolg krijgen. We raden daarom toch aan om indien mogelijk het hele weekend aanwezig te zijn)

Voor overnachting op locatie, vraag naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie, inschrijving en aanbetaling voor dit weekend graag mailen naar:

Michelle, Chris en Nadja: Info@pranaki.com  

Je inschrijving is definitief bevestigd na aanbetaling.

 

(English version)

Shamanistic weekend with Toroa ( Traditional Maori ) 

                                        

~ One people One Nation One Land One World ~

An intense weekend, in which you are invited to contribute to harmonize Mother Earth, Father Sky and the Human Race

 

This shifting is needed now more then ever! Are you in?

Toroa Aperahama, A native Maori, was initiated by his New Sealand ancestors. He is called to come to Europe to share and spread the Maori wisdom together with his wife Sharon.

There is much to learn from earth-bound cultures and it is a privilege and honor to have a true Maori in our midst. He will transfer his wisdom, love and energy to you, something that is so important and healing in these turbulent times.

This transfer will be done through his beautiful stories, lectures, traditional rituals and powerful ceremonies where you can personally get a chance to experience the amazing healing powers from his ancestors. A unique opportunity you simply cannot afford to miss!

We offer a fully packed and arranged weekend, where it is also possible to have overnight stays, in case you come from far. Don’t hesitate to ask us for all available options!

Friday September 25:

                        Lecture and introduction to the traditional Maori culture

Time:               19:00 – 22:00

Costs:              € 25 including coffee/tea

Friday during the day it is possible to book a private 1,5-hour healing session with Toroa. We only have limited spots available! As us for the possibilities.

Costs:              € 90

Shamanistic weekend Program (subject to change):

Saturday 26 September :

9.30:                Reception with coffee/tea

10.00:            Opening ceremony:

                      Ceremony for Mother Earth with horses on the fields of The Nieuwe Maesberg

12.00:             Ceremony for forgiveness 

13.00 –            Lunch break (vega lunch by our house-chef Amy)

14.00                

14.00-             ‘The power of Men’ & ‘The power of Women’

16.00              

Both a men’s circle and a women’s circle form the Maori perspective.

The path tot the future

Tribal life

Rolls and responsibilities

Hardness and softness

Controlling the ‘Te Taha Wairua’ (Spiritual/female side) and the ‘Te Taha Tinana (Physical/Male side)

Respect for all and all sides

Protectors

16.00  Break

17.30 vegan dinner by our house-chef Amy 

20.00- Traditional ancestor meditation at the bonfire

23.00

Zondag 27 september:

9.30:                Reception with coffee/tea

10.00-             Continuation of the Men’s circle and Women’s circle with a powerful ceremonial conclusion to unite both male and female.

13.00              

13.00               Vegan lunch break

14.00-

16.30               Traditional woodcarving workshop from the Maori culture. Together we will construct a totem to be placed on the community ground. In this way we all will forever be part of this beautiful place! And you are always welcome to come back.

17.00               Closing Ceremony according to the Maori tradition

Options for participation:

Options for participation:

Friday September 25 Lecture: €25
Saturday 26 & Sunday 27 September full package: €299
( Exclusive overnight stay)
Saturday September 26: 1 day full program including lunch & dinner: €175
(Attending only 1 day is optional but only on Saturday, due to the ceremonies that will continue on Sunday. We highly recommend to attend the full weekend!)

For our overnight stay options, ask us for the possibilities.

If you have any questions about the program, how to register and payments, email us at: Info@pranaki.com
Your registration will be final after payment.

If you have any questions about the program, how to register and payments, email us at:  Info@pranaki.com

Your registration will be final after payment.

With love,

Nadja, Michelle and Chris